Voor ouders, verzorgers, opa's en oma'etc. en kinderen van 0 tot 4 jaar

( broertjes en zusjes ook welkom)

Programma:

Hoe verloopt de motorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar?

Dus op welke leeftijd gaan ze wat doen?