Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheken in gemeente Emmen zoals wettelijk voorgeschreven.


Algemeen

Statutaire naam: Stichting Openbare Bibliotheken in de gemeente Emmen

Kvk-nummer: 040065203

Bezoekadres hoofdvestiging: zie www.bibliotheekemmen.nl

Postadres: Postbus 1019,  7801 BA Emmen 

E-mailadres: klantenservice@bibliotheekemmen.nl

Raad van Toezicht:

  • Dhr. H. J. van der Scheer (voorzitter)
  • Dhr. J. Gernaat
  • Mw. G. Hilgen 
  • Mw. A. Sanders
  • Dhr. W. Snippe

Directeur - bestuurder

  • Mw. M. Brons

Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.


Doelstelling

De bibliotheken willen een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers door hun kennis te vergroten en hun vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen. Niet alleen van de zwakkeren, de laaggeletterden en de kansarmen, maar de talenten van iedereen. 

De missie van de bibliotheken is bij te dragen aan de persoonlijke ontplooiing van hun klanten. Bibliotheken bieden toegang tot informatie. Ze voeden en inspireren hun klanten bij het lezen en leren. Klanten ervaren de (meer)waarde van de bibliotheek. Zo is en blijft de bibliotheek één van de meest gebruikte en geraadpleegde instellingen van Drenthe. 


Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gebaseerd op de beleidsnota OBE in 2022


Verslaglegging

Jaarverslag 2019 Bibliotheken Emmen


Financiële verantwoording

Financieel jaaroverzicht 2019 Stichting Openbare Bibliotheken in de gemeente Emmen