De Drentse bibliotheken maken zich zorgen over de taalachterstand en het gebrek aan leesvaardigheid bij veel jongeren. Met het Drents Leesoffensief willen we bereiken dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. We werken hierbij samen met provincie, gemeentes, kinderopvang en onderwijs.

 

Uit onderzoeken blijkt steeds meer jongeren een taalachterstand hebben en dat leesvaardigheid daalt. 

De Drentse bibliotheken willen:

- dat alle Drentse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs kunnen beginnen

- dat de leesvaardigheid, leesplezier en leesmotivatie van Drentse scholieren vergroot wordt 

- dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. 

De bibliotheken werken er samen met onderwijs en kinderopvang aan om dit te bereiken: via het ‘Drents Leesoffensief’.

 

Lees meer over het Drents Leesoffensief

 

Leesoffensief stempel